Przejdź do treści

Projekty ekspansji

Projekty ekspansji

PRZY EKSPANSJI NA RYNEK SZWEDZKI


1. Analiza rynku
szwedzkiego adekwatnie do rodzaju działalności

2. Identyfikacja ryzyka,
przeszkód i krytycznych elementów

3. Opracowanie strategii
ekspansji według danego produktu / usługi

4. Wdrożenie strategii 
według opracowanego planu projektu

5. Wsparcie w negocjacjach
i komunikacji z potencjalnym klientem

6. Kontynuacja wsparcia,
po wdrożeniu strategii

Wsparcie

PRZY DZIAŁANIU NA RYNKU SZWEDZKIM

Usługi administracyjne i komunikacja zewnętrzna w języku szwedzkim

Celem tej usługi jest eliminacja barier językowych i kulturowych, a tym samym, zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u szwedzkiego kontrahenta. Także odciążenie polskiego przedsiębiorcy od spraw związanych z kwestiami administracyjnymi, aby miał możliwość skupienia się na zagadnieniach związanych ze strategią rozwoju firmy 

Monitorowanie rynku

Na bieżąco, dostarczanie wiadomości na temat obrazu sytuacji rynkowej, zmian i nowych możliwości, co pozwoli na szybkie reakcje i podejmowanie odpowiednich decyzji strategicznych 

Wsparcie

PRZY BUDOWANIU WIZERUNKU / MARKI


web

Dopasowanie strony internetowej pod kątem treści, jaki i wyglądu do rynku szwedzkiego

Media społecznościowe

Zbudowanie spójnego i wiarygodnego wizerunku danej firmy w mediach społecznościowych

Portale i forum branżowe

Zbudowanie wiarygodności i wizerunku danej firmy jako eksperta branży 

Udział w targach branżowych

Promocja danej firmy w Szwecji oraz bezpośredni kontakt z potencjalnymi kontrahentami

Case studies

Oparte na rzeczywistych sytuacjach


podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji

W ramach współpracy między polskim i szwedzkim oddziałem tej samej firmy szwedzki menadżer poprosił o wsparcie większej grupy polskich konsultantów w konkretnym projekcie.

Przywództwo

Polska menadżerka została poproszona o zebranie pewnych informacji od międzynarodowego zespołu zarządzającego. Szwedzki menadżer zakwestionował… 

Kontakt

Umów się na niezobowiązującą rozmowę