Przejdź do treści

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service.

  Informujemy że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

  Niniejszym informujemy że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Administratorem danych jest Evolve Enterprise Katarina Wrzesniewska adres emailowy info@evolventerprise.com.

  Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji odpowiedzi na pytanie zawarte poprzez formularz kontaktowy (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO). W przypadku przekazania danych na podstawie zgody informuję, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego, biurom rachunkowym (także jako podmiotom przetwarzającym).
  Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości.

  Pani/Panu przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych.
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej.
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Podanie danych jest warunkiem realizacji umowy. Dane nie podlegają profilowaniu.

  Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy, brakiem możliwości doręczania newslettera oraz brakiem możliwości dostępu do konta na stronie internetowej.