Przejdź do treści

Znaczenie inteligencji kulturowej w biznesie

Od dawna wiadomo, że inteligencja niejedno ma imię. Psychologia wyróżnia wiele jej rodzajów, a każdy z nich da się zdefiniować na różne sposoby. Posługując się potocznym rozumieniem inteligencji, w miarę łatwo jesteśmy w stanie określić, czy mamy do czynienia z człowiekiem inteligentnym, czy też nie (a przynajmniej tak nam się często wydaje). Jednak gdyby rozpatrywać temat inteligencji na płaszczyźnie zawodowej i biznesowej, sprawa może okazać się dużo bardziej złożona. Jak się bowiem często okazuje, iloraz inteligencji (IQ) to nie wszystko.

 

Zazwyczaj pierwsze, co przychodzi nam na myśl, gdy pada słowo „inteligencja”, to zdolności werbalne, liczbowe lub po prostu związane z posiadaną wiedzą specjalistyczną. Jest to tzw. inteligencja akademicka lub szkolna i najczęściej określa się ją za pomocą wskaźnika IQ. W innych sytuacjach możemy mówić o inteligencji praktycznej, czyli umiejętności radzenia sobie z różnymi przedmiotami, a jeszcze kiedy indziej o inteligencji społecznej (polegającej na radzeniu sobie w środowisku społecznym) czy emocjonalnej (związanej z naszymi wewnętrznymi stanami, nazywaniem ich i wyrażaniem w odpowiedni sposób). Każdy z tych typów bez wątpienia ma znaczenie w dążeniu do sukcesu na gruncie zawodowym, lecz w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie coraz częściej mówi się o jeszcze jednym rodzaju inteligencji. Jest nim, nie mniej ważna, inteligencja kulturowa.

 

Czym jest inteligencja kulturowa?

Najprostsza definicja inteligencji kulturowej mówi, że jest to zdolność odnajdywania się w obcych realiach kulturowych. Objawia się ona między innymi poprzez:

  • dostrzeganie różnic kulturowych,
  • trafne interpretowanie tych różnic,
  • wykorzystywanie swojej wiedzy i spostrzeżeń dotyczących tych różnic do pokonywania barier związanych z odmiennością kulturową.

Co ciekawe, badania przeprowadzone przez psychologów na ludziach pracujących w środowiskach dla nich obcym kulturowo dowiodły, że

 

wysoki iloraz inteligencji oraz doskonale rozwinięta inteligencja emocjonalna wcale nie muszą iść w parze z inteligencją kulturową.

 

Jak się bowiem okazało, menadżerowie i biznesmeni, którzy odnosili sukcesy na rynkach rodzimych, stawali się dużo mniej skuteczni, gdy przyszło im działać w środowiskach odmiennych kulturowo.

 

Dlaczego warto rozwijać inteligencję kulturową?

Inteligencja kulturowa w biznesie międzynarodowym rysuje się więc jako cecha niezbędna do owocnej współpracy z ludźmi innych narodowości. Dzięki niej:

  • wzrasta motywacja pracowników do lepszego poznawania kultury, z którą mają styczność w swojej pracy;
  • praca z przedstawicielami innych kultur przebiega sprawniej;
  • maleje ryzyko wystąpienia barier komunikacyjnych;
  • udaje się uniknąć stereotypowego postrzegania innych społeczności;
  • wzrasta skuteczność prowadzenia działalności za granicą oraz pracy w zespołach międzynarodowych.

 

Jak możemy rozwijać swoją inteligencję kulturową?

Droga do wykształcenia w sobie kompetencji kulturowej i wrażliwości na to zagadnienie nie należy do najprostszych, jednak już zdobycie pewnych podstaw znacząco wpływa na powodzenie w relacjach zawodowych z obcokrajowcami. Odniesienie sukcesu w biznesowych kontaktach międzynarodowych wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i sporo praktyki. Zapraszamy po więcej informacji.