Przejdź do treści

Biznesy ze Szwecji – sekrety sukcesu

Na co dzień, wszyscy korzystamy z dobrodziejstw oferowanych przez szwedzkie marki. Sekrety biznesowych sukcesów Szwedów to przede wszystkim inne podejście, którego na szczęście możemy się nauczyć i potraktować je jako inspiracje. Jak Szwedzi odnoszą sukcesy na rynkach międzynarodowych?

Lagom

Trudno przetłumaczyć to słowo na jakikolwiek język, szczególnie polski. Odnosi się ono do wyważonego podejścia, poszukiwania złotego środka, który ma zagwarantować sukces w każdej dziedzinie, zarówno biznesowej, jak i prywatnej. Lagom to pewnego rodzaju filozofia Szwedów, którą warto się inspirować. Szwedzi w swoim podejściu biznesowym kierują się dążeniem do równowagi, która daje dużo przestrzeni na pracę, odpoczynek, ale też dbałością o równe szanse na rynku.

Szwedzi są narodem sprawiedliwym, lubiącym się dzielić i stawiać na jakość podczas prowadzenia biznesu.

 Zaufanie społeczne

Szwedzcy konsumenci ufają swoim rodzinnym markom i z zapałem kibicują tym biznesom, które wchodząc na rynek międzynarodowy kierują się podobnymi wartościami. Zaufanie społeczne w Szwecji jest bardzo duże, odnosi się zarówno do wymiaru politycznego, jak i biznesowego. W biznesie charakteryzuje się wysoką ufnością pracowników do pracodawców i odwrotnie. Ważnym aspektem jest również zaufanie konsumentów do firm, które dostarczają Szwedom każdego dnia potrzebnych usług i produktów.

 Chęć rozwoju i przyznawanie się do błędów

Biznesy, które powstały w Szwecji charakteryzuje również duża chęć rozwoju i umiejętność uczenia się na własnych błędach. Szwedzi wiedzą, że nie są nieomylni. Bardzo często swoje biznesy poddają dużej samokrytyce, analizują, wyciągają wnioski, a porażki traktują jak lekcje. Dzięki temu Szwecja to kraj biznesów innowacyjnych, otwartych na zmiany społeczno-kulturowe i żywo reagujących na trendy.

Nowoczesne sposoby zdobywania wiedzy

Mówiąc o sukcesach biznesowych Szwedów nie sposób pominąć kwestie edukacji. Szwecja jest krajem, gdzie szkolnictwo wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Już od najmłodszych lat Szwedzi stawiają na odkrycie potencjału wśród uczniów i wspierają ich rozwój na wielu płaszczyznach. To fundament, który pozwala Szwedom wejść w dorosłe życie ze świadomością, jakie są ich mocne i słabe strony, a do tego, jak mogą je wykorzystać. Odpowiednia i zorientowana na nowoczesne metody przyswajania wiedzy edukacja, daje efekty w postaci startupów, które osiągają międzynarodowe sukcesy i dobrze prosperujących biznesów prowadzonych w skali lokalnej.

Patrząc na Szwedzkie biznesy na pewno możemy nauczyć się od ich właścicieli odpowiedniego wyważenie, szukania złotego środka, zaufania do pracowników i krytycznego myślenia, również w odniesieniu do swoich działań.